Centrum för e-handel och logistik

En av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för vårt näringsliv är utvecklingen inom e-handel och logistik. I takt med att våra köpbeteenden förändras mot en allt högre grad av digitala affärer online behöver företag förändra, såväl sitt sätt att sälja och ta betalt, som sina varuflöden. Region Jönköpings län driver nu ett treårigt projekt, e-merge, för att göra Jönköping till centrum för e-handel och logistik. Jönköpings län ska inte bara följa med utvecklingen inom digitala affärer och logistik, utan leda den med.

– “Projekt e-merge handlar om att Jönköpings län ska ta en ledande position inom e-handel och logistik”, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. “I samverkan med Jönköping University, Science Park, länets kommuner och ett proaktivt näringsliv företrätt av Jönköpings Handelskammare knyter vi samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap på ett helt fantastiskt sätt.”

E-merge är mötet mellan den digitala och fysiska världen. Företagens krav på effektiva och snabba logistiklösningar med både digitala och fysiska distributionskanaler avgör nämligen om de väljer att stanna kvar på en plats, etablera nya verksamheter där – eller lämna. Jönköpings län, med närhet till E4, järnvägens stambana och godsflyg, är sedan länge ett av norra Europas viktigaste logistiklägen.

När länets logistiska fördelar nu kopplas samman med en snabbt växande kompetens inom e-handel skapas också möjlighet för fler verksamheter att utvecklas och stanna kvar. Forskning, talanger och ytterligare företag söker sig redan hit.