e-merge i Jönköpings län

e-merge är mötet mellan den digitala och fysiska världen. Företagens krav på effektiva och snabba logistiklösningar med både digitala och fysiska distributionskanaler avgör om de väljer att stanna kvar på en plats eller inte. Det gäller förstås även nyetableringar. Jönköpings län, med närhet till E4:an, järnvägens stambana och godsflyg, är sedan länge ett av norra Europas allra viktigaste logistiklägen. Men det räcker inte. Jönköpings län ska bli navet, ett skandinaviskt centrum för e-handel och logistik.

Krav på nya affärsmodeller och nätverk

Genom e-merge hittar vi nya affärsmodeller, vässad affärslogik och digitala koncept som tar Jönköpings län från en nationell logistikhubb mitt i det demografiska Sverige till att faktiskt bli Sveriges och hela Skandinaviens e-handelsnav. Det gäller även handel mellan företag.
Utsikterna är goda, inte minst för att Jönköpings län redan har god infrastruktur och flera betydande logistikaktörer på plats.

“Projektet e-merge handlar om att Jönköpings län ska ta en ledande position inom e-handel och logistik. Vi knyter samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap på ett helt fantastiskt sätt”

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör

Bra ska bli ännu bättre

I takt med att våra köpbeteenden förändras mot en allt högre grad av digitala affärer behöver företag förändras. Det gäller framförallt sättet man säljer och tar betalt på. Många företag måste också se över sina varuflöden. När Jönköpings läns logistiska fördelar nu kopplas samman med en snabbt växande kompetens inom e-handel skapas också möjligheter för fler verksamheter att utvecklas och stanna kvar. Forskning, talanger och ytterligare företag söker sig redan till Jönköpings län.

Tre delmål inom e-merge

1. Förstärka Jönköpings läns gemensamma position och samordna utvecklingen av projektets vision.
2. Expandera, bredda och utveckla det existerande företagsnätverket inom e-handel och logistik.
3. Bidra till att nya och etablerade e-handelsföretag och logistikföretag skapar hållbara processer samt anpassade affärsmodeller.

Upplägg och finansiering

E-merge knyter samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap.
Vi gör det genom en samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköpings Tekniska Högskola, Science Park och länets kommuner.

Projektet e-merge finansieras av Tillväxtverket, EU:s regionala utvecklingsfond, Almi, Sparbanksstiftelsen ACFA, Handelskammaren, Jönköpings län samt Länets kommuner.